O NAMA

Firma "ENVIRO" osnovana je 1990. godine kao Privatno preduzeće za trgovinu i usluge "ENVIRO" sa potpunom odgovornošću.


U skladu sa zakonskim propisima firma je 2006. godine preregistrovana i sada nosi naziv Preduzeće za trgovinu i usluge „ENVIRO društvo sa ograničenom odgovornošću.


Osnivač i vlasnik je Boris M. Mićić, dipl. inž. mašinstva. Pre osnivanja firme bio je šef održavanja u Hemijskoj industriji „Pančevo“, pogon za proizvodnju amonijaka. Potom je u holding sistemu „Janko Lisjak“ u Beogradu radio kao konstruktor, ovlašćeni projektant, nadzorni inženjer i najzad kao šef Službe za marketing i razvoj u okviru preduzeća „Ekološki inženjering“.


Našim kontinuiranim razvojem i stalnim rastom prisustva na tržištu, javila se potreba za proširenjem asortimana usluga, tako da danas delatnost naše firme obuhvata:

  • zastupanje
  • distribuciju
  • prodaju

široke lepeze proizvođača procesne opreme.


Naši stalni saradnici su renomirani profesori sa Fakulteta za fizičku hemiju, Mašinskog i Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zahvaljujući tome možemo efikasno i kvalitetno da odgovorimo na različite zahteve klijenata u pružanju usluga konsaltinga, inženjeringa i marketinga.


Teritorija našeg stalnog delovanja je Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Crna Gora.

Zastupanje i posredovanje

Preduzece za
trgovinu i usluge

Lomina 12
11000 Beograd

+381 11 3629062