OPREMA

Oprema koju smo do sada ponudili tržištu, po zahtevu naših korisnika:


 • pumpe
 • ekscentrično-zavojne (mono pumpe)
 • klipno-rotacione (Tornado)
 • peristaltičke
 • centrifugalne
 • mebranske
 • dozirne
 • dozatori za praškaste materijale
 • filter prese
 • odvajači kondenzata
 • uređaji za obradu vode pomoću magneta
 • rebojleri
 • sušači
 • merači protoka
 • merači provodljivosti
 • merači nivoa
 • porozimetri
 • ultrafiltracija
 • reverzna osmoza
 • disolveri
 • mlinovi
 • tankoslojni isparivači
 • koncentratori
 • mešači različitih namena
 • granulatori
 • oprema za silose

U skladu sa Vašim potrebama, firma „ENVIRO“ je spremna da ponudi i druge vrste procesne opreme.

 

 

Zastupanje i posredovanje

Preduzece za
trgovinu i usluge

Lomina 12
11000 Beograd
Srbija

+381 11 3629062